SLUŽBY

Naše společnost zajišťuje následující služby:

Svoz a ukládání odpadů
Úklid města
Údržba místních komunikací
Veřejné osvětlení
Peče o městskou zeleň
Správa a údržba veřejného hřbitova
Veřejné WC
Dětská hřiště
Plakátování
TS Luhačovice - www.tsluhacovice.cz