VÝBĚH PRO PSY V LUHAČOVICÍCH

Jak jistě víte byl dne 1.10.2005 slavnostně starostou otevřen a předán do užívání občanům města Luhačovice - milovníkům a chovatelům psů první veřejný výběh pro psy. Výběh je umístěn v blízkosti nákupního střediska PLUS , v prostoru za restaurací "u MATA". Je situován na pronajaté louce mezi řekou a železniční tratí.

Cílem toho řešení bylo vytvořit skupině obyvatel, kteří chovají své psy, i když ne všichni ve zcela vyhovujících podmínkách, prostor, kde mohou své "miláčky" bezpečně vypustit na "volno" a kde najdou i určité rozptýlení nejen pro sebe, ale mohou i psy něčemu naučit (velmi dobrá překážková dráha, kterou se nejméně na území kraje těžko může jiná obec pochlubit).

Je zde také záměr cíleně vychovávat i chovatele, protože vytvořené podmínky dávají možnost vyvést své psy do prostoru který má plochu téměř 10 tis.m2, kde 4 tis.m2 je oploceno. Venkovní prostor je určen pro venčení a procházku, vnitřní prostor je určen pro výcvik a volné proběhnutí psa. Je tak vytvořen prostor na jehož neexistenci -jako vážném nedostatku poukazovalo mnoho "kritiků" v našem městě, které jsme však při budování výběhu ani nepotkali a také tam určitě doposud nebyli.

Prostor byl vybudován na základě rozhodnutí a zajištění pozemku Městským úřadem v Luhačovicích. Iniciativa vzešla ze společných myšlenek Domu Dětí a Mládeže a Technických služeb v Luhačovicích. Velkým poradcem byl kynologický klub z blízkých Biskupic.

Technické služby tak zcela vlastním řešením vytvořily dílko za téměř 300 tis.Kč. Pozemek do této doby neudržovaný, plný plevele a alergenů tak může posloužit vyžití našich "psíčkařů".

Jedním ze základních cílů bylo vytvořit chráněné místo i pro náš DDM, kde je kynologický kroužek dětí který pod vedením své instruktorky neměl prostor, kde by po praktické stránce probíhala výuka a byla možnost vštěpovat návyky již i malým dětem - nejen jak psa učit poslušnosti, chování, jak se o ně starat, ale kde i samy děti získávají základní návyky. Podmínky zde dávají možnost i skupinovému návyku setkávat se za určitým cílem v daném prostoru, dávají možnost seznámení a společnému zájmu, který je určitě lepší než bezcílé pobíhání po městě, přiřazování se i se svým psem k různým devastačním skupinkám, které poškozují městský mobiliář, ničí autobusové zastávky nejen na nádraží, demolují a rozbíjejí zařízení veřejných WC a vyžívají se v řádění na dětských hřištích i ježdění na kolech po chodnících a přes městskou zeleň. Bohužel toho si již "kritikové" nevšímají.

Ve výběhu pro psy je 16 překážek . Je zde možnost usednout na lavičku a odpočinout si. Louka je posečená a udržovaná. Je zde i koš na psí exkrementy a očekáváme od této skutečnosti nové návyky a zvýšení hygieny pro veřejný prostor.

Také po městě je rozmístěno celkem 10 košů na psí exkrementy včetně sáčků pro zajištění hygienického úklidu po svých psech. Častá kritika, že sáčky u košů nejsou je jednoduchou výmluvou málo zodpovědného člověka. Vždyť v každé domácnosti je tolik mikrotenových sáčků, které je možno při vycházce strčit do kapsy a použít podle potřeby. Nebo si myslíte, že váš pes bude čekat se svou hromádkou až narazíte na odpadkový koš? Nebo se snad někdo domnívá, že jsme tím vytvořili nějaké veřejné wc pro psy? Tak skutečně ani nelze uvažovat. Rozmístěním speciálních košů je dána možnost na obvyklých trasách anebo místech velmi zatížených pohybem osob zbavit se sáčku s výkaly anebo umožňuje na takovémto místě zlepšit hygienu veřejného prostoru.

Je smutnou skutečností, že jen minimum procenta chovatelů ví jak se mají chovat a využívají tyto odpadové nádoby. Prozatím slouží převážně lidem i návštěvníkům a také našim stánkařským obchodníkům pro zbavení se odpadu, který podle symbolu patří na zcela jiné místo. Je překvapivé jak se pokoušejí "narvat" svůj odpad popřípadě PET lahve do malého otvoru. Nespokojenost s velikostí malého vstupního otvoru je pravděpodobně příčinou jejich neurvalého chování a poškozování těchto speciálních odpadkových košů. Cena jednoho koše je téměř 3,5 tis.Kč. Instalace je dalších 1 tis.Kč. Doufám, že i tento článek přispěje trochu k osvětě, podá informaci o možnostech vyžití v našem lázeňském městě a v neposlední řadě pomůže zajistit čistotu našich veřejných prostor, hlavně chodníků od nežádoucího znečištění. Také bych chtěl vyzvat naše psíčkaře, že pořídit si psa je závazek nejenom zábava, jsou určitá pravidla, která je nutno dodržovat, že pes je obrazem svého pána - majitele to bylo již mnohokrát prokázáno. Navštivte výběh pro psy, zkuste schopnosti své i svého psa. Nemáte jen kus "masa na šňůře" je to Váš nejlepší přítel - važte si i toho psa.

ing.Jordák František

TS Luhačovice - www.tsluhacovice.cz