TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE

Adresa Uherskobrodská 188
763 26 Luhačovice
IČO: 49156764
DIČ: CZ49156764
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: město Luhačovice
Číslo účtu: 32138661/0100
mob: +420 724 651 033
tel/fax: +420 577 131 287

PRACOVNÍ ZAMĚŘENÍ A ÚČEL ZŘÍZENÍ

Naše společnost zajišťuje servisní služby Městu Luhačovice (hlavní předmět činnosti a hospodářská činnost) - viz.zřizovací listina. Dále pak specializovaný malo i velkoobchod. Poradenskou činnost. Máme zvláštní způsobilost pro dopravní stavby i autorizaci pro obor pozemní stavby.
Správní oblast zasahuje na území města Luhačovice, obce Polichno, Kladná-Žilín a Řetechov. V rámci hospodářské činnosti spolupracujeme a poskytujeme služby dalším obcím a řadě firem v okolí. Podílíme se i na všech významných akcích v našem městě.
Jsme plátci DPH.

TS Luhačovice - www.tsluhacovice.cz